Velebitska 99, 21000 Split
+385 91 109-9015info@carica-nova.hr

KONZULTANTSKE USLUGE

Carica nova nudi konzultantske usluge za izradu i uvođenje sustava prema ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 22000, HACCP i FSSC 22000. Stručan kadar tvrtke, te ugovorena suradnja sa stručnjacima Prehrambeno tehnološkog fakulteta omogućava brz, pouzdan i kvalitetan pristup svakom našem klijentu. Konzultacijske usluge ogledaju se u kompletnoj pripremi poslovnika, određivanju smjernica rada, izgradnji sustava, nadziranju izrade radnih uputa i postupaka, te nadzoru potpune implementacije i praćenje funkcionalnosti bilo kojeg od navedenih sustava.

Konzultacijske usluge ogledaju se u kompletnoj pripremi poslovnika, određivanju smjernica rada, izgradnji sustava, nadziranju izrade radnih uputa i postupaka, te nadzoru potpune implementacije i praćenje funkcionalnosti bilo kojeg od navedenih sustava. Proces konzultacija provodi se u kontroliranim uvjetima i prema unaprijed definiranom modelu i to: procjena postojećeg stanja, procjena dokumentacije, preliminarna prosudba, konzultacije izgradnje sustava, poslovnika, radnih uputa i postupaka. Za svaku se fazu izrađuje izvješće koje služi kao osnova za unaprjeđenje sustava upravljanja. To omogućava identifikaciju problematičnih područja i poduzimanje korektivnih radnji u ranijim fazama, a uz minimalne troškove Vašeg poslovanja. Nudimo jedinstven korisnički i općeprihvaćeni pristup konzultantskom procesu.

Konzultanske usluge nudimo prema sljedećim modelima:

«Ključ u ruke» koji se sastoji od cjelokupnog procesa implementacije sustava upravljanja

OSMIŠLJAVANJE

• strategije implementacije
• koncepcije sustava upravljanja
• neophodne dokumentacije

SAVJETOVANJE PRI IZRADI DOKUMENTACIJE SUSTAVA UPRAVLJANJA KOJA OBUHVAĆA O ISPOD S

• poslovnik upravljanja sustava
• standardne operativne postupke
• radne upute

POTVRĐIVANJE

• usklađenosti dokumentacije s procesima
• valjanosti primijenjene dokumentacije u praksi
• provedbe sustava upravljanja

PRIPREMU ZA CERTIFIKACIJSKI AUDIT

• provedba internog audita tvrtke
• provedba predcertifikacijskog audita (opcija)
• predlaganje provodenja korekcija u sustavu upravljanja na osnovu nalaza audita
«Dan konzaltinga» koji se sastoji od:

SAVJETOVANJE PRI IZRADI DOKUMENTACIJE SUSTAVA UPRAVLJANJA KOJA OBUHVAĆA

• poslovnik upravljanja sustava
• standardne operativne postupke
• radne uputee
«Održavanje sustava» koje se odvija nakon certifikacijskog postupka, a sastoji se od

PROVJERE USPOSTAVLJENOG SUSTAVA UPRAVLJANJA

• provedba internog audita tvrtke
• provedba predcertifikacijskog audita (opcija)
• predlaganje provođenja korekcija u sustavu
• upravljanja na osnovu nalaza audita

PRIPREME ZA NADZORNI AUDIT