Velebitska 99, 21000 Split
+385 91 109-9015info@carica-nova.hr

ISO 9001

Međunarodna norma ISO 9001:2015 potiče usvajanje procesnog pristupa pri uspostavi, implementaciji i poboljšanju efikasnosti sustava upravljanja kvalitetom, te povećavanje zadovoljstva korisnika usluga. Primjena procesnog pristupa znači identifikaciju i međusobno djelovanje procesa, način upravljanja procesima, mjerenje i monitoring u cilju povećanja efikasnosti i efektivnosti sustava poslovanja organizacije.

Generalno, međunarodna norma ISO 9001 određuje zahtjeve za sustav upravljanja kvalitetom kad organizacija mora dokazati vlastitu sposobnost dosljednog ostvarivanja usluga koji zadovoljavaju zahtjeve korisnika i primjenu zakonske regulative, te kad namjerava ostvariti zadovoljstvo korisnika efikasnom primjenom sustava, uključujući i procese za trajno poboljšavanje sustava. Ova norma pokriva sve identificirane procese u organizaciji, osiguravajući da se ovi procesi vode u kontroliranim uvijetima, a primjenjiv je na sve oblike djelovanja i sektore proizvodnje i pružanja usluga. Uvođenje ISO 9001 osigurava poboljšanje efikasnosti i smanjenje troškova u poslovanju, kao i povjerenje u kvalitetu Vaših usluga.